Hoop en solidariteit: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

0
29

In de hedendaagse chaos van de wereld is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties een houvast voor velen. De organisatie is gewijd aan het beschermen van de meest kwetsbaren onder ons; zij die hun huizen hebben achtergelaten, als gevolg van conflicten, vervolging of een ramp. UNHCR steekt haar hand uit naar miljoenen ontheemden. De organisatie biedt bescherming, voorzieningen en bovenal hoop. Daarnaast zet UNHCR zich in voor het herstellen en bevorderen van veerkracht en het creëren van een betere toekomst. UNHCR bouwt samen aan een wereld waarin niemand achterblijft, waar elk individu het recht heeft om te dromen.

Wereldwijde hulp

Meer dan 36,4 miljoen mensen wereldwijd zijn op zoek naar veiligheid als gevolg van oorlog, geweld en vervolging. Voor sommigen is er nog de mogelijkheid om een tas in te pakken, maar anderen worden gedwongen om acuut alles achter te laten. De zoektocht naar veiligheid is niet zonder gevaren, en helaas is de uitdaging nog niet voorbij als men eenmaal uit de oorspronkelijke gevarenzone is. Een toekomst vol onzekerheden en uitdagingen wacht op hen.

Naast degenen die hun land verlaten, zijn er wereldwijd miljoenen mensen die in hun eigen land op zoek zijn naar een veilig onderkomen, deze mensen staan bekend als binnenlands ontheemden. In het jaar 2022 waren er in totaal 108,4 miljoen mensen die gedwongen waren te vluchten. Het leven als vluchteling lijkt misschien moeilijk voor te stellen, maar voor vele miljoenen mensen over de hele wereld is het de harde realiteit. Al meer dan 70 jaar staat UNHCR hen bij deze uitdaging.

Wereldwijd integrerende vluchtelingen

Integratie in een gastland is een vorm van een duurzame oplossing. Integratie is een complex proces dat juridische, economische, sociale en culturele aspecten omvat. Het vergt aanzienlijke inspanning van zowel de vluchteling als het ontvangende land. UNHCR zet zich op verschillende manieren in om een succesvolle integratie te bevorderen. In de afgelopen tien jaar hebben naar schatting 1,1 miljoen vluchtelingen wereldwijd de staatsburger status van hun land van asiel ontvangen. Dit illustreert de inzet voor het bieden van een stabiele en inclusieve toekomst voor vluchtelingen, waarbij ze volledig deel uitmaken van de samenlevingen die hen verwelkomen.

Wat doet UNHCR?

Een groot deel van het UNHCR-personeel is werkzaam in landen die grote aantallen vluchtelingen herbergen. In deze gebieden voorzien we in levensnoodzakelijke noodhulp, faciliteren we onderwijs en treden we op om te voorkomen dat vluchtelingen gedwongen worden terug te keren. Daarnaast houden we nauwlettend toezicht op de naleving van het Vluchtelingenverdrag en engageren we ons in gastlanden voor eerlijke asielprocedures en het zoeken naar duurzame oplossingen op de lange termijn. UNHCR blijft zich inzetten voor de bescherming en het welzijn van degenen die zijn gevlucht, met als doel hen te ondersteunen bij het opbouwen van een veilige en hoopvolle toekomst.

UNHCR opzeggen

Wanneer je hebt besloten om een bijdrage te leveren aan UNHCR of om voor een periode de organisatie te steunen heb je een geweldige daad gedaan. Zonder deze steun is er voor een organisatie als UNHCR veel minder mogelijk. Dit is en blijft dus ook van groot belang. Toch is het niet geheel onbelangrijk om te steunen in de mate die bij u past. Komt het financieel niet meer goed uit? Zeg dat uw lidmaatschap bij UNHCR zo gemakkelijk mogelijk op via Xpendy. Deze online service maakt bijvoorbeeld unhcr opzeggen een stuk minder ingewikkeld, door het werk voor jou uit handen te nemen. Je hoeft enkel je gegevens in te vullen, de rest doet Xpendy voor jou.

Vorig artikel5 opvoedstrategieën onder de loep
Volgend artikelLuxe lingerie voor iedereen toegankelijk